(021)22014033-5
​​شرکت تامین مواد اولیه فولاد خاورمیانه
سایز 12متری طول‌کوتاه
12300000260000
14292000 -
16292000 -
18288000260000
20288000260000
22288000260000
25288000280000
28286000260000
32286000260000
کلاف5/5305000-
کلاف 6/5300000-
سایز 12متری طول‌کوتاه
120--
140340000-
160335000-
180320000-
200370000-
220350000-
240320000-
260--
270316000-
300330000
میلگرد A3
تیرآهن ST37
سایز محصولهاش شاخه سبکهاش شاخه سنگینهاش نرمال سبکهاش نرمال سنگین
تیرآهن 12----
تیرآهن 14300000300000--
تیرآهن 16-280000--
تیرآهن 18380000280000--
تیرآهن 20---320000
تیرآهن 22-500000-360000
تیرآهن 24-550000--
تیرآهن 26-600000--
تیرآهن 27----
تیرآهن 30----

سایر مقاطع فولادی​​​​​​​

شرح محصولقیمت(کیلو/ریال)
بریکت آهن133/395
گندله آهن50/816
کنسانتره آهن37/868
آهن اسفنجی124/668

​محصولات معدنی زنجیره تولید فولاد

​​مواد معدنی شنبه 1403/01/06

نرخ کنسانتره زغالسنگ اسفند ماه 1402

متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان 213/031/546
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره26/500
نرخ هر تن زغالسنگ کنسانتره56/531/309

نرخ کدال اسفند ماه شرکت فولاد خوزستان

بلوم و بیلتتعداد فروش(تن)نرخ فروش(ریال)مبلغ فروش(میلیون ریال)
داخلی139/382206/563/89628/791/289
صادراتی57/449193/129/87211/095/118
جمع کل فروش196/831---------39/886/407
اسلب(تختال)تعداد فروش(تن)نرخ فروش(ریال)مبلغ فروش(میلیون ریال)
داخلی135/218217/591/95529/422/349
صادراتی---------------------------
جمع کل فروش135/218---------29/422/349

​​​​​​​    گزارش فعالیت ماهانه دوره
یک ماهه منتهی به 1402/12/29

شرکت فولاد خوزستان (فخور)

نرخ کدال اسفند‌‌‌‌ ماه 1402 

208/730/506   ریال