(021)22014033-5
​​شرکت تامین مواد اولیه فولاد خاورمیانه
سایز 12متری طول‌کوتاه
1224900 -
1423400 -
1623400 -
182350020500
202340020500
2223300 -
2523300 -
2823100 -
3223100 -
سایز 12متری طول‌کوتاه
1200-
14026000-
16024200-
18024200-
20026200-
22025100-
24025200-
27024700-
30026000-
میلگرد A3
تیرآهن ST37
​​قیمت محصولات (کیلو/تومان) سه شنبه 1402/09/07